اخبار
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
کارگاه آموزشی محاسبه ردپای آب
تهران ، 2مرداد 1397
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
گواهینامه دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه
محاسبه و تهیه گزارش Carbon Footprint حاصل از پروژه های بهبود
(کاهش انتشار گازهای گلخانه ای)
ادامه
گزارش برگزاری یازدهمین همایش مدیریت سبز
و دهمین دوره کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
ادامه
کاغذی از جنس سنگ نه از چوب درختان
خداحافظی با قطع درختان
ادامه
گواهینامه هتل سبز
از جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
فیلم های آشنایی با مدل های سبز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
گواهینامه بیمارستان سبز
بیمارستان سبز
ادامه
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
گواهینامه مدیریت سبز (دفتر کار سبز)
براساس ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ادامه

اعضای هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره - بازدید : 6832
به استناد صورت جلسات مورخ 1394/7/29  مجمع عمومی عادی سالیانه و مورخ 1394/8/17 هیات مدیره "انجمن مدیریت سبز ایران "افراد زیر به سمت اعضای اصلی هیات مدیره  تعیین گردیدند.

اعضای اصلی هیات مدیره
 • مجید سرایداریان                      به سمت رییس انجمن
 • محمد امین زاده گوهری           به سمت نایب رییس
 • محمد حسن امامی                  به سمت خزانه دار و دبیر
 • ابوالفضل پور مهدی                  به سمت عضو اصلی
 • مهدی حاتم فیاض                    به سمت عضو اصلی

اعضای علی البدل هیات مدیره 
 • محمد رضا بهزادی
 • الهام فکوری فرد

بازرسین

 • کاظم بصرایی                       به سمت بازرس اصلی
 • امیر آشتیانی                        به سمت بازرس علی البدل