اخبار
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران برگزار شد

دوشنبه، 27 خرداد 1398
هیئت مدیره - بازدید : 207
دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران
۲5 تیرماه ۱۳۹۸ – تهران
14:30 الی 17:00

 در راستای طرح ریزی مجموعه برنامه های نیمه سال اول سال 1398 از قبیل کنفرانس بین المللی شهرهای پایدار هوشمند با همکاری UN و United Smart Cites  و بنیادجهانی انرژی برای مهرماه سالجاری و همچنین کارگاه های آموزشی در زمینه ساختمان سبز- بیمارستان سبز-محصول سبز و نظام تاییدیه زیست محیطی محصول و دیگر اقدام پیش بینی شده و اعلام گزارش از اقدامات صورت پذیرفته و همفکری با اعضای محترم، بدین وسیله از اعضای انجمن مدیریت سبز ایران برای مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران که به همراه:
ارائه گزارش هییت رییسه،
خزانه دار و
بازرس و
همچنین انتخاب بازرس، برگزار گردید.

جناب اقای کاظم بصرایی    بازرس اصلی
سرکار خانم فریبا واحدی    بازرس علی البدل 

مزید امتنان است جهت ثبت نام و اعلام حضور و یا کسب اطلاعات بیشتر به وب نشانی ww.IRSGM.ir و یا داخلی 101 تماس برقرار نمایید.