اخبار
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

جشنواره دانشجویی

سه شنبه، 31 ارديبهشت 1398
جایزه مدیریت سبز ایران- بازدید : 199
جشنواره "پروژه های سبز" دانشجویی
 
تاریخ علم حکایت از این واقعیت دارد که نوآوری و خلاقیت در یک مسیر مشخص از تلاش محقق زاده می شود.بدین مفهوم که خلاقیت و نوآوری یک حادثه و یا یک اتفاق نیستند.
در دوران معاصر، نوآوری و خلاقیت در میان تحقیقات آکادمیک بطور نظام مند و هدفمند خلق می گردند.اگر در گذشته خلاقیت و نواوری بر اساس ذوق و نیاز فردی تبیین و جهت می یافت، امروزه بر مبنای ضرورت ها و نیازهای اجتماعی جهت یابی می گردند.
بنابراین مسیر دستیابی به خلاقیت و نوآوری که مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی انسان امروز را حل نماید، در مطالعات و پژوهش های هدفمند دانشجویی که بر ضرورت های روز متکی است، قابل ردیابی است.
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران به منظور همسویی شفاف از ضرورت ها و نیازهای روز، که بر تاثیر تغییرات اقلیمی بر سبک زندگی مردم استوار است، با مطالعات و تحقیقات علمی دانشجویان در دوره های متعدد تحصیلی، از دانشجویان و دانشگاهیان کشور که دارای سابقه پژوهشی در زمینه مدیریت سبز می باشند، دعوت می نماید تا در پروژه های خود را قالب ساختار مشخص معرفی شده در وب سایت انجمن مدیریت سبز ایران جهت ارزیابی و صدور گواهینامه رسمی به این انجمن ارسال نمایند.