اخبار
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
گواهینامه دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه
محاسبه و تهیه گزارش  Carbon Footprint  حاصل از پروژه های بهبود
(کاهش انتشار گازهای گلخانه ای)
ادامه
گزارش برگزاری یازدهمین همایش مدیریت سبز
و دهمین دوره کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
ادامه
کاغذی از جنس سنگ نه از چوب درختان
خداحافظی با قطع درختان
ادامه
گواهینامه هتل سبز
از جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
فیلم های آشنایی با مدل های سبز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
گواهینامه بیمارستان سبز
بیمارستان سبز
ادامه
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
گواهینامه مدیریت سبز (دفتر کار سبز)
براساس ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ادامه

کارگاه آموزشی مدیریت دارایی ها

دوره‌های آموزشی- بازدید : 536
تهران، 14 شهریور ماه 1396

در راستای ضرورت توسعه مفاهیم مدیریت دارایی و  جایگاه آن در مدیریت سبز با هدف کاهش هزینه های سازمانی از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر، تبیین اهمیت و ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت دارایی و عملکرد سبز سازمان ها به یک برنامه راهبردی و نظام مند در آنان بدل گردیده است. این فرایند در سازمان های مدرن از طریق اجرای نظامند مدیریت دارایی، مطابق با الزامات راهبردی سازمان و همچنین با یکپارچه سازی مدیریت دارایی با  مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، جایگاه ویژه ای یافته است.
 بدین منظور کارگاه آموزشی مدیریت دارایی با رویکرد سبز برای مدیران و کارشناسان سازمان، همانند، مدیران منابع سازمانی ، مدیران و کارشناسان نگهداری ساختمان ها ،  مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات ، مدیران و کارشناسان تجهیزات فرایندی و تولیدی و همچنین مدیران و کارشناسان که در اجرای مدیریت سبز سازمان مشارکت دارند، طرحریزی شده است.
 
 سرفصل های دوره:
•           تشریح تعاریف و مفاهیم سیستم مدیریت دارایی  مطابق استانداردهای خانواده ISO 55000  
•           مدل ها و تغییر رویکردهای مطرح  به مدیریت دارایی در  15 سال اخیر
•           راهبردها ، خط مشی و طرح اجرایی مدیریت دارایی  با توجه به نگرش مدیریت سبز
•           مدیریت ریسک های مرتبط با دارایی ها و  تاثیر آن بر مسئولیت های اجتماعی  
•           طرح های راهبردی برای اعمال حاکمیت مدیریت دارایی ، بهره برداری ، نگهداری و رهاسازی دارایی ها
•           نیازهای جمع آوری داده ها وسیستم اطلاعات  برای مدیریت دارایی ها
 
روش برگزاری دوره: 
  • مرور مفاهیم، تعاریف و دانش تخصصی
  • بررسی نمونه های موفق و کاربرد- Case Study 
 گواهینامه : انجمن مدیریت سبز ایران با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا

هزینه دوره: 2/500/000 ریال 

آخرین مهلت ثبت نام : 10 شهریور ماه 1396
 
لطفا جهت کسب اطعلات تکمیلی  و یا ثبت نام  با سرکار خانم عبدالهی  داخلی 101 تماس برقرار نمایید.