اخبار
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

چهارشنبه، 03 مرداد 1397
بازدید : 803
با توجه به  نقش تجربه شده "رویکرد مدیریت سبز" در سازمان های تولیدی، خدماتی، آموزشی،نهادهای عمومی و... به جهت کاهش هزینه های جاری،عمومی و همچنین آلودگی زیست محیطی متاثر از مصرف منابع از یک سو و امکان افزایش سهم بازار از طریق رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایندهای بازاریابی و توسعه بازار از سوی دیگر، دو نهاد بین المللی متولی مدیریت سبز: جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info را بر آن داشته است تا یک دوره آموزشی تجمیع شده برای تربیت ارزیابان رویکرد سبز، طراحی و در دو سطح  Internal Assessor , External Assessor برگزار نماید.
در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز برای سازمان های صنعتی، خدماتی، آموزشی ، دستگاه های اجرایی و نهادعمومی به تاریخ 5و 6 شهریور ماه سالجاری برگزار می گردد.
 • محتوای کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز
در این کارگاه آموزشی مخاطبین با مدل و منطق ارزیابی موارد ذیل آشنا می گردند.
 1. محصول سبز، فرایند و سیستم های محصول سبز و منطق اعتباربخشی و امتیاز دهی
 2. فرایندهای سبز، معرفی چک لیست فرایندهای سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 3. پروژه های سبز: روش ارزیابی پروژه هایی که در مرحله طراحی، اجرا و بهره برداری هستند
 4. مدیریت انرژی: مدل مدیریت انرژی بنیادجهانی انرژی و منطق ارزیابی
 5. ردپای کربن: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای کربن صورت پذیرفته
 6. ردپای آب: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای آب صورت پذیرفته
 7. هتل سبز:  معرفی چک لیست هتل سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 8. دانشگاه سبز: معرفی چک لیست دانشگاه سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 • گواهینامه کارگاه آموزشی: از سوی بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا صادر می گردد
 • شهریه دوره: 000 500 8 ریال است.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با داخلی 109 تماس حاصل نمایید.