اخبار
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 21 خردادماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران در هجدهمین دوره نمایشگاه محیط زیست
تحولی در نمایشگاه محیط زیست با برنامه ریزی علمی و فنی
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
جذب پروژه های سبز برای مراسم جهانی انرژی
9 بهمن ماه سال 1397- شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
با رویکرد ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه 19 آذرماه 1397 - تهران
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
15 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه

همایش استانی

دوشنبه، 02 مهر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 320
همایش استانی ردپای آب
 استان سمنان
هشتم مهرماه سال 1397 

ارزیابی ردپای آب
Water Footprint Assessment 
 

 • چشم انداز
فعالیتهای انسانی، مصرف مقدار زیادی آب و آلوده شدن آن را بدنیال دارد.مصرف و آلودگی آب را می توان با فعالیتهای خاصی مرتبط دانست، از جمله آبیاری،حمام کردن، نظافت،سرمایش و گرمایش و ... . مجموع میزان مصرف و آلودگی آب را معمولا به صورت حاصل جمع انبوه تقاضای مستقل برای اب و فعالیتهای آلاینده در مظر می گیرند. به این واقعیت توجه چندانی نشده است که در نهایت، مجموع مصرف و آلودگی آب مربوط به مقدار مصرف جوامع و ساختار اقتصادی جهانی می شود که انواع کالاها و خدمات مصرفی را عرضه می کنند.
نکته کلیدی از مطالعات (Chapagaing , Hoekstra – 2008) آغاز می گرددکه کیفیت و ویژگی های یک محصول و زنجیره تامین، تاثیر بسیار زیادی روی حجم (وتوزیع مکانی و زمانی) مصرف و آلودگی آب می گذاردکه می تواند با محصول و کالای مصرفی نهایی مرتبط باشد. درک روشن از مصرف آب در پس کالاها و محصولات، می تواند به درک کیفیت و کمیت اثرات استفاده و سو/ استفاده از منابع آب کمک کند.
 • ردپای آب چیست
در ردپای آب یک کالا و محصول ، حجم آب شیرین مورد استفاده برای تولید آن محصول و کالاست و در سراسر کل زنجیزه تامین اندازه گیری شده است. این، یک شاخص چند بعدی به شمار می آید که حجم مصرف آب water Consumptionاز منبع و مقادیر آلوده شده را بر حسب نوع آلودگی نشان می دهد، تمام مجموع یک ردپای آب، از نظر جغرافیایی و زمانی مشخص شده اند. باید توجه داشته باشیم که این مقیاس ، یک اندازه گیری حجمی از مصرف و آلودگی آب محسوب می گردد و یک معیار در رابطه با شدت تاثیر زیست محیط محلی از مصرف و آلودگی آب نیست. بعابرتی دیگر  ردپای آب شامل: آب سبز- آب خاکستری و قسمت کاربرد غیر مستقیم آب نیز می شود. بخش غیر نابود کنند برداشت اب (جریان برگشت) بخشی از ردپای اب به شمار نمی اید.
 
 چند مفهوم کلیدی در ردپای آب
 1. ردپای آب آبی: نشانگر مصرف از منابع اب ابی (سطحی و زیر زمینی) در طی زنجیره تامین یک کالا است.
 2. ردپای آب سبز: نشان دهنده استفاده از منابع آب سبز است(اب باران تا جایی که تخلیه نشود)
 3. ردپای آب خاکستری: اشاره به الودگی دارد و به عنوان مقدار آب شیرینی تعریف شده است که برای همگون ساختن بارآلودگی ها با در نظر گرفتن غلظت های زمینه طبیعی و استاندارد کیفیت اب محیط موجود لازم است.
 4. مصرف Consumption  نشان دهنده از بین رفتن آب از یک منبع آب در دسترس در سطح زمین در یک حوزه آبریز است.
از بین رفتن و و اتلاف زمانی رخ می دهد که آب، تبخیر شده و به یک حوزه ابریز دیگر یا دریا برگردد و یا در یک کالا ترکیب شده باشد.
 
 • چرا ردپای آب
ارزیابی ردپای آب یک ابزار تحلیلی محسوب می گردد و می تواند وسیله ای باشد برای کمک به درک این موضوع که چگونه می توان فعالیت ها و محصولات، با آلودگی و کمیابی آب و اثرات وابسته ارتباط یافته و چگونه می توان کار را به صورتی انجام داد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت ها و کالا در استفاده ناپایدار از اب شیرین سهی نداشته باشند.ردپای آب اشاره به طیف کاملی از فعالیتها جهت:
 1. تعیین کمیت و محل ردپای آب یک فرایند، کالا، تولید کننده یا مصرف کننده یا میزان فضا و زمان ردپای آب در یک منطقه جغرافیایی مشخص
 2. ارزیابی پایداری زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی این ردپای آب
 3. و فرمول بندی یک استراتژی واکنش.
بطور کلی هدف از ارزیابی ردپای اب تحلیل این موضوع است که فعالیت های انسان یا کالاها و محصولات خاص چه ارتباطی با آلودگی و کمیابی اب دارند و چگونه می توان این فعالیت ها و کالاها را از نقطه نظر آب، پایدارتر ساخت.
 • فرایند ارزیابی ردپای آب
ارزیابی کامل ردپای آب ، متشکل از چهار مرحله ی مجزاست:
 1. تعیین اهداف و دامنه
 2. محاسبه ردپای آب
 3. ارزیابی پایداری ردپای آب
 4. فرمول بندی واکنش ردپای آب
 
 
 • برای چه ارگان و سازمان و صنایعی محاسبه آن ضروری است.
ردپای آب را می توان در دامنه های ذیل انجام داد:
 1. یکی از مراحل فرایند در کل زنجیره تولید
 2. محصول نهایی
 3. گروهی از مصرف کنندگان یا یک مصرف کننده
 4. یک تولید کننده یا بخشی از صنعت اقتصادی
 5. یک منطقه جغرافیایی
 6. شهرداری/استانداری/کشور/رودخانه
 
 • فرایند استقرار سیستم و اندازه گیری و ارزیابی ردپای اب
اقدام اول: تربیت کارشناسان و مشاوران و ارزیابان  ردپای آب
اولین قدم برای دستیابی به گواهینامه ردپای آب، تربیت کارشناسان و متخصصینی در سازمان است که با دانش و فن آوری محاسبه،گزارش دهی، صحه گذاری بر داده های گردآوری شده و ارزیابی آشنا گردند تا با همکاری مشاوران و خبرگان این حوزه که از سوی انجمن مدیریت سبز ایران ارسال می گردند، بتوانند امکان ارزیابی و دریافت گواهنیامه ردپای آب را فراهم نمایند. این دوره بصورت کارگاه آموزشی و به مدت 3 روز بر اساس محتوای زیر برگزار می گردد.
 1. بخش اول آموزش: اصول بنیادین دانش محاسبه ردپای اب
 2. بخش دوم آموزش: روش شناسی تعیین دامنه پایش و گزارش دهی
 3. بخش سوم آموزش: فرایندها و سازوکارهای گردآوری داده سالم و دقیق
 4. بخش چهارم آموزش: از داده تا معادل سازی
 5. بخش پنجم آموزش: روش شناسی تهیه مستندات لازم برای ارزیابی
 6. بخش ششم آموزش: گزارش دهی پایدار
 اقدام دوم:  تعیین دامنه و مرز ردپای آب در سازمان برای محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی
اقدام سوم: تعیین دوره زمانی کنترل، پایش و ارزیابی
اقدام چهارم: تعیین روش های کاربردی گردآوری داده
اقدام پنجم: محاسبه ردپای آب
اقدام ششم: سازوکار ارائه گزارش به نهادهای ملی
ادقام هفتم: صدور گواهینامه از بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا