اخبار
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)

شنبه، 28 مهر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 537
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز 

سازمان های تولیدی و خدماتی در مسیر کاهش هزینه های اجرایی و عملیاتی متبوع خود از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی متاثر از فرایندهای اداری و عملیاتی از سوی دیگر، نیازمند تکمیل داشبورد مدیریتی خود هستند.
اولین قدم  جهت اثربخشی عملکرد این داشبورد ایجاد توان کارشناسی برای ارزیابی فرایندها و سیستم ها در صنایع بر اساس یک مدل مدیریتی استاندارد و معتبر است.
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز را با همکاری   Sustatian Ever Gmbh به آدرس Sustainever.com که شریک فنی و علمی بنیادجهانی انرژی برگزار می نماید.
افراید که موفق به طی این دوره شوند:
1- کد رهگیری بین المللی برای ارزیابی مدیریت سبز از  Sustatian Ever Gmbh دریافت می نمایند.
2- گواهینامه معتبر بین المللی دریافت می نمایند.

محتوای آموزشی :
1- رویکرد مدیریت سبز 
2- مدل مدیریت سبز
3- شاخص و سنجه های مدیریت سبز
4- فرایند ارزیابی 
5- فرایند تهیه گزارش بازخورد
6- امتیاز دهی 
7- تدوین پروژه های بهبود 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی لطفا با داخلی 113 سرکار خانم زدوار تماس برقرار نمایید.
فایل ها
فرم ثبت نام