اخبار
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
جذب پروژه های سبز برای مراسم جهانی انرژی
9 بهمن ماه سال 1397- شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
با رویکرد ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه 19 آذرماه 1397 - تهران
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت  ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی  CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
15 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه

کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)

شنبه، 28 مهر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 360
کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)
کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)
کارگاه آموزشی:
از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند
در سازمان ها و دستگاه های اجرایی
(دفتر کار سبز)


مدیریت منابع در ستاد سازمان های صنعتی و عمومی،دستگاه های اجرایی ،موسسات دولتی و غیر دولتی، با هدف کاهش هزینه های عمومی و جاری و همچنین کاهش پسماندهای حاصل از مجموعه خدمات، به یک ضرورت اجتناب ناپذیر بدل شده است.

تضمین جاری سازی و پایداری این رویکرد در چنین سازمان هایی،صرفا از سوی کارشناسان خود سازمان مقدور است. بنابراین رویکرد مدیریت سبز(دفتر کار سبز) یک مسیر آموزش محور است نه مشاوره محور.

بدین مفهوم که سازمان ها باید توان کارشناسی خود را ارتقا دهندتا کلیه اقدامات جاری سازی سیستم مدیریت سبز توسط منابع انسانی مجموعه های صورت پذیرد. 

در همین راستا، تشکیل تیم تخصصی مدیریت سبز(دفتر کار سبز) در این نوع از سازمان از یک سو و تربیت کارشناسان این تیم از سوی دیگر، الزامی است.
انجمن مدیریت سبز ایران دوره های آموزشی را برای تربیت این کارشناسان پیش بینی نموده و برگزار می نماید.

محتوای آموزشی : 


- شاخص های دفتر کار سبز
- منطق خود ممیزی
- اصول تعیین پروژه های بهبود
- مدیریت منابع
- محاسبه کاهش هزینه های
- محاسبه کاهش آلودگی ها


اهداف دوره:

- دستیابی به منطق و سازوکارهای کاهش مصرف منابع اداری بطور نظام مند و هدفمند

  - مصرف بهینه حامل های انرژی و آب