اخبار
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)

شنبه، 28 مهر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 604
کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)
کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)
کارگاه آموزشی:
از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند
در سازمان ها و دستگاه های اجرایی
(دفتر کار سبز)


مدیریت منابع در ستاد سازمان های صنعتی و عمومی،دستگاه های اجرایی ،موسسات دولتی و غیر دولتی، با هدف کاهش هزینه های عمومی و جاری و همچنین کاهش پسماندهای حاصل از مجموعه خدمات، به یک ضرورت اجتناب ناپذیر بدل شده است.

تضمین جاری سازی و پایداری این رویکرد در چنین سازمان هایی،صرفا از سوی کارشناسان خود سازمان مقدور است. بنابراین رویکرد مدیریت سبز(دفتر کار سبز) یک مسیر آموزش محور است نه مشاوره محور.

بدین مفهوم که سازمان ها باید توان کارشناسی خود را ارتقا دهندتا کلیه اقدامات جاری سازی سیستم مدیریت سبز توسط منابع انسانی مجموعه های صورت پذیرد. 

در همین راستا، تشکیل تیم تخصصی مدیریت سبز(دفتر کار سبز) در این نوع از سازمان از یک سو و تربیت کارشناسان این تیم از سوی دیگر، الزامی است.
انجمن مدیریت سبز ایران دوره های آموزشی را برای تربیت این کارشناسان پیش بینی نموده و برگزار می نماید.

محتوای آموزشی : 


- شاخص های دفتر کار سبز
- منطق خود ممیزی
- اصول تعیین پروژه های بهبود
- مدیریت منابع
- محاسبه کاهش هزینه های
- محاسبه کاهش آلودگی ها


اهداف دوره:

- دستیابی به منطق و سازوکارهای کاهش مصرف منابع اداری بطور نظام مند و هدفمند

  - مصرف بهینه حامل های انرژی و آب