اخبار
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران در هجدهمین دوره نمایشگاه محیط زیست
تحولی در نمایشگاه محیط زیست با برنامه ریزی علمی و فنی
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد) 12 الی 14 شهریور ماه سالجاری
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
جذب پروژه های سبز برای مراسم جهانی انرژی
9 بهمن ماه سال 1397- شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
با رویکرد ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه 19 آذرماه 1397 - تهران
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت  ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی  CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
15 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

شنبه، 05 آبان 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 427
کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

کارگآه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و مدیریت انرژی
بر اساس مدل بنیادجهانی انرژی 
15/9/1397   - تهران 


تمرکز بر انرژی یک ضرورت سازمانی است. با وجود اینکه انرژی، مولد چرخه اقتصادی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها خدماتی و عمومی است، در دو بعد برای همین سازمان تهدید محسوب می گردد:
1- افزایش هزینه های تولید و خدمات
2- آلودگی زیست محیطی

بنابراین سازمان ها نیازمند یک مدل مدیریتی جامع تر در داشبورد مدیریتی خود هستند. تغییر رویکرد نسبت به نقش و جایگاه انرژی، فراتر از مولد بودن، سازمان های مدرن را بر آن داشته است تا شاخص های نوینی به ساختار مدیریتی خود بیافزایند.
افزودن این شاخص ها بر منطق مدل بنیادجهانی انرژی متکی است.

در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیابان مدیریت انرژی براساس مدل مدیریت انرژی بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info برگزار می گردد.   

محتوای آموزشی:

1- مدل مدیریت انرژی
2- شاخص و معیارهای مدل مدیریت انرژی
3- منطق ارزیابی
4- سازوکار تعیین پروژه های بهبود
5- تدوین گزارش بهبود