اخبار
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

شنبه، 05 آبان 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 520
کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

کارگآه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و مدیریت انرژی
بر اساس مدل بنیادجهانی انرژی 
15/9/1397   - تهران 


تمرکز بر انرژی یک ضرورت سازمانی است. با وجود اینکه انرژی، مولد چرخه اقتصادی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها خدماتی و عمومی است، در دو بعد برای همین سازمان تهدید محسوب می گردد:
1- افزایش هزینه های تولید و خدمات
2- آلودگی زیست محیطی

بنابراین سازمان ها نیازمند یک مدل مدیریتی جامع تر در داشبورد مدیریتی خود هستند. تغییر رویکرد نسبت به نقش و جایگاه انرژی، فراتر از مولد بودن، سازمان های مدرن را بر آن داشته است تا شاخص های نوینی به ساختار مدیریتی خود بیافزایند.
افزودن این شاخص ها بر منطق مدل بنیادجهانی انرژی متکی است.

در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیابان مدیریت انرژی براساس مدل مدیریت انرژی بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info برگزار می گردد.   

محتوای آموزشی:

1- مدل مدیریت انرژی
2- شاخص و معیارهای مدل مدیریت انرژی
3- منطق ارزیابی
4- سازوکار تعیین پروژه های بهبود
5- تدوین گزارش بهبود