اخبار
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
با رویکرد ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه 19 آذرماه 1397 - تهران
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت  ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی  CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
15 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه

کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری

دوشنبه، 05 آذر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 59
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
منابع انسانی، عاملین بهبود و توسعه رویکردهای سیستمی و فرایندی در صنعت گردشگری محسوب می گردند. چرا که تماس مشتریان و مهمانان این صنعت با منابع انسانی آغاز می گردد و همچنین منابع انسانی در جاری سازی تصمیمات مدیریتی، نقش بنیادینی در صنعت هتلداری ایفا می کنند.
در همین راستا توجه نظام مند و هدفمند به توسعه منابع انسانی به یک رویکرد نوین مدیریتی در این صنعت بدل شده است تا دانش، مهارت و انگیزش آنان همسو با اهداف سازمانی مدیریت گردد.
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه صنعت گردشگری و هتلداری با همین رویکرد به تاریخ 19 آذرماه سالجاری در دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران برگزار می گردد.
محتوای آموزشی:
  • مدل و شاخص های توانمندسازی منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
  • منطق ارزیابی و تعیین پروژه های بهبود
  • ارتقا نظام آموزشی و اثربخشی آموزشی
  • مدیریت دانش و مهارتهای صنعت
  • ارزیابی عملکرد و کسب نتایج برتر
  • نظام انگیزش یکپارچه
  • همسوی عملکرد و رفتار منابع انسانی با اهداف هتل
هزینه دوره 000 / 500 / 8  ریال بطور خالص می باشد.

فایل ها
فرم ثبت نام