اخبار
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهر پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد) 8 الی 10 مهر ماه سالجاری
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
گواهینامه دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت کارشناسان و ارزیابان داخلی مدیریت سبز در بیمارستان

دوشنبه، 13 خرداد 1398
دوره‌های آموزشی- بازدید : 83
                               کارگاه آموزشی تربیت کارشناسان و ارزیابان داخلی مدیریت سبز در بیمارستان
                                                                                     16 / 5/ 1398    تهران

 انجمن مدیریت سبز ایران که از سابقه علمی و فنی و عملیاتی حدود 8 ساله در استقرار شاخص های بیمارستان سبز  در نظام بهداشت درمان هماهنگ با استانداردهای اعتبارخشی با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info   www.sustainever.com  ,برخوردار است،در راستای ضرورت مدیریت منابع بیمارستانی از ابعاد بالینی، درمانی، تشخیصی و همچنین پشتیبانی با هدف کاهش هزینه ها از یک سو و کاهش آلودگی زیست محیطی متاثر از مصرف منایع از سوی دیگر، تصمیم برآن دارد تا هفتمین کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب داخلی بیمارستان سبز ویژه کارشناسان اعتباربخشی، کیفیت و سیستم های بیمارستان را برای روز 16 مردادماه سالجاری در شهر تهران برگزار نماید.
مخاطبین این دوره آموزشی با موارد ذیل جهت استقرار مدیریت سبز در بیمارستان متبوع خود آشنا خواهند شد:
  1. منطق و ساختار و فرایند تشکیل تیم بیمارستان سبز و دبیرخانه آن همسو با الزامات استاندارد اعتبار بخشی و مدیریت کیفیت در بیمارستان
  2. شاخص و معیارهای استاندارد بیمارستان سبز
  3. روش شناسی خود ارزیابی و تعیین پروژه های بهبود
  4. اصول تدوین گزارش از عملکرد و نتایج حاصل از استقرار سیستم بیمارستان سبز  
  5. چارچوب امتیاز دهی بر مبنای شاخص های بیمارستان سبز
  6. همگرایی شاخص های بیمارستان سبز با استاندارد اعتبارخشی بیمارستانی
شایان ذکر است با هدف همگرایی رویکرد سبز در بیمارستان ها با دانشگاه های علوم پزشکی که موظف به استقرار شاخص های دانشگاه سبز هستند، این کارگاه آموزشی به کمیته مدیریت سبز دانشگاه های علوم پزشکی نیز توصیه می گردد.
خواهشمند است جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت این انجمن www.iran-gma.com  و یا www.irsgm.ir و یا داخلی 101 تماس برقرار نمایید.

شهریه ثبت نام : 000/ 200 / 3 ریال بطور خالص است.

کارشناسان و مدیرانی که دوره آموزشی اعتباربخشی را با بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران سپری کرده اند، به جهت اشنایی آنان با اصول اعتباربخشی از تخفیف 10 درصدی برخودار هستند.